Konkurranse HS4

Horten havnevesen og Horten kommune – heretter kalt utlyser, inviterer eiendomsutviklere til å komme med forslag til hvordan dagens havneområde kan bidra til en god sentrumsutvikling. Gjennom transformasjon av det tidligere lukkede industriområdet HS4, ønsker man gjennom konkurransen å skape et åpent og tilgjengelig byområde i overgangen mellom sjøen og den tradisjonelle sentrumskjernen.

Konkurransen gjennomføres som en åpen konkurranse hvor forslagene leveres anonymt for evaluering av en evalueringsgruppe som rangerer forslagene og avgir sin innstilling til havnestyret for avgjørelse. Forslagsstiller vil bli kjent etter at evalueringen er ferdig. Det vil bli satt krav til forslagsstillers soliditet og gjennomføringsevne. Forslagsstillere som eventuelt ikke tilfredsstiller disse kravene vil ikke bli innstilt.

Det er utlysers mål at det beste konseptet skal gjennomføres og skape ringvirkninger innenfor begrepet byutvikling som: økt attraksjonskraft, økt handel, større aktivitet og besøk i sentrum og havneområdet. I tillegg skal konseptet være realiserbart. Utviklingen skal bidra til å heve Horten som by gjennom å transformere det tidligere lukkede industriområdet til en åpen og tilgjengelig del av byen.

Det har kommet inn fire bidrag til konkurransen om utvikling av arealene på HS4. Evalueringsgruppa er nå ferdige med sin innstilling til havnestyret og saken skal behandles i havnestyremøtet 5. februar.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Horten havnevesen v/Ellen Strøm Hassum (evalueringsgruppens sekretær) på e-post: ellen.strom@hortenhavn.no.

Klikk her for konkurranseprogram: