Gjestehavn, bobilparkering og fergeterminal sommeren 2020

Velkommen både til sjøs og langs veien, vi håper du vil trives! Gjestehavnene og fergeoppstillingen er et offentlig sted. Vi ber alle holde nødvendig avstand til hverandre og ta hensyn til andre. 

Til info: Det er ikke mulig å reservere plasser i gjestehavnene utover Dockspot-plassene i Horten - førstemann til mølla gjelder! 

Alle gjestehavnene er åpne for besøkende. Sykehusbrygga på Indre havn har ny kaikant og brygge (ikke flytebrygger). Moloarbeidene i Åsgårdstrand er ferdige. 

På bobilparkeringen er det 14 plasser og noen "nødplasser" på parkeringsplassen mot veien, disse har ikke tilgang til strøm.

Vi har åpent gjestetoalett for reisende med Bastø Fosen i "Glasstårnet". Vi henstiller alle våre besøkende å ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved å følge de rådene helsemyndighetene kommer med.

Planting av ålegress på Indre Havn

I samarbeid med Horten kommune og "Ren Indre Havn" foregår et prosjekt som skal bedre kunnskapen om biologisk mangfold i kystområder. Ifm prosjektet "Ren Indre Havn" er det av interesse å vite hvilket materiale som er best egnet for å få tilbake biologisk mangfold i havnen etter oppryddingen. Måten dette undersøkes på er ved å bruke planten ålegress som indikator på biologisk mangfold.

Ålegress er plantet i trekasser på toppen av maskinsand, natursand og stedegne masser og så skal vi måle hvor godt plantene trives på de ulike materialene når sesongen er over. 

Ledig stilling som havnebetjent i Horten havnevesen

Vi har ledig stilling som havnebetjent, se utlysning på Horten kommunes hjemmeside: 

https://3187.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4277854817?culture_id=nb&link_source_id=0 

 

Temperatur

Luft
Sjø

Vind


m/s

Andre værdata

Lufttrykk hPa
Regn i dag mm
Vannstand m

Temperatur

Luft
Sjø

Vind


m/s

Andre værdata

Lufttrykk hPa
Regn i dag mm
Vannstand m

Sykehusbrygga - Indre havn

Oppstillingsplass - ferge

Åsgårdstrand havn - mot vest