Bilde topp

Åsgårdstrand småbåthavn

Det er Horten havnevesen som er ansvarlig for driften av Åsgårdstrand småbåthavn og gjestehavn.

Havnen har i dag ca 310 faste båtplasser fordelt på 3 bassenger; søndre mot badeparken, midtre utenfor hotellet og nordre utenfor seilforeningens lokaler. Havnen ble bygget om i 2008-2010 og gjestehavnen har blitt flyttet ut bak ny bølgebryter. Seilforeningen eier og disponerer flytebryggen i nordre basseng, vi beholder disposisjonen over de 23 seilbåtplassene på molo mot øst. Dersom du ønsker å søke om plass i seilsportsenteret, kan de kontaktes på e-post: havnekomiteen@seilforeningen.no.

Det er p.t. ca 10 som ønsker å bytte plass og ca 50 søkere på venteliste i Åsgårdstrand. Fordelingen foretas etter ansienitet, første prioritet har de som allerede har fast plass og som ønsker å endre plasstype. Dernest deles ledige plasser ut til nye søkere. Dette gjøres i februar/mars hvert år og sesongplasser fordeles fra mai og så lenge det kommer inn ledige plasser. Sesongplasser fordeles etter ansienitet på søkelisten.

Prisliste for Horten og Åsgårdstrand 2023.

Havnereglement for fritidsbåt i Horten og Åsgårdstrand 2023

Fristen for søke om å bytte fast båtplass er 1. februar. For å søke om ny plass eller bytte plass, se havneweb.

Alle priser er å finne i vårt avgiftsregulativ. Dersom man får utdelt fast båtplass, betaler man en årsleie for plassen samt et innskudd etter hvor stor båtplass man har. Sommerleie er noe dyrere pr breddemeter og gjelder bare for en sesong.

Når man har fast plass i Åsgårdstrand Havn må man være medlem av Åsgårdstrand Båtforening (www.aasg.no) eller Åsgårdstrand Seilforening (www.seilforeningen.no). Faste medlemmer pikter også å registrere sine båter i Småbåtregisteret.

Søknadsskjema for vinteropplag Åsgårdstrand 

Melding om utilstrekkelig mottaksordning
Ved klage skal skjemaet returneres

på e-post til: postmottak@hortenhavn.no.