Om oss

Horten havn ligger midt i Oslofjorden med enkel innseiling enten du kommer med 23 fot eller 3000 bruttotonn.  Havna skal tilrettelegge for økt sjøtransport i vår godshavn, hvor vi er en av landets mest effektive operatører. Vi skal sørge for at bryggeanlegget til riksveissambandet Horten – Moss fungerer optimalt til alle døgnets tider. I tillegg skal vi drive en kommunal småbåthavn i Åsgårdstrand og ta vel i mot tilreisende både i Horten og Åsgårdstrand gjestehavn. Velkommen til oss – vi håper du vil trives!

I 1858 ble det vedtatt – ved kongelig resolusjon – at Horten skulle ha egen havnekommisjon. Hortens første havnefogd, skipsfører og los Christian Jørgen Larsen, ble ansatt i 1859. Kaien i Fyllinga på innsiden av moloen ble bygget i 1869 og var første brygge for havnevesenet. I 1915 ble det utlyst en offentlig konkurranse om bygging av Horten Havn.

Tollbodbryggen ble bygget i 1922 og i 1949 vedtok bystyret bygging av dypvannskai på Sagastranda. Kaien ble overtatt i 1955. Den eldste eksisterende fergekaien ble tatt i bruk i 1978, og ny fergekai ble ferdigstilt 2003. Gjestehavnen i Horten stod ferdig i 1995, og er betydelig oppgradert med nye flytebrygger, nytt strømopplegg og nytt bryggeamfi i 2015/16. I Åsgårdstrand ble havneanlegget bygget ut og oppgradert i 2009 og fremstår nå som en moderne og effektiv småbåthavn med ca 320 båtplasser.

Godshavna med sin enkle innseiling og gode kapasitet både med tanke på kaifront og sjønært lagringsareal opereres effektivt med havnas 2 kraner og samarbeidspartnere på handling og logistikk. Vi er en nisjehavn spesialisert på ulike stålprodukter og har store aktører som EA Smith og Ferrometall på kundelisten.

Horten havn drifter havnefasilitetene til landets største fergesamband, Horten – Moss, som årlig trafikkeres av nærmere 1,8 mill biler og 3,5 mill mennesker. Vi tilrettelegger for effektiv flyt på riksveien, både i sjøen og på land. I tillegg er havna en betydelig eiendomsaktør med store arealer og bygningsmasse utleid til ulike næringsaktører. Vi utvikler og reformerer områdene våre i tråd med tiden og driver byutvikling sett fra sjøfronten.

Horten havn har siden 2010 vært Miljøfyrtårn og ønsker å være miljøbevisste i alle ledd i organisasjonen, både i den daglige driften og ved innkjøp og valg av leverandører.