Kontakt oss

Besøksadresse

Tollbugt. 2, Horten

Våre åpningstider er 08.00 – 15.30

Tlf. 33 08 64 00

Vakttelefon ved akutte hendelser utenom kontortid, tlf. 33 08 64 18.

Felles e-post: postmottak@hortenhavn.no

Post: Postboks 167, 3192 HORTEN

Administrasjon

Havnefogd Espen Eliassen tlf: 911 64 553     

Driftsjef Bente Levin tlf. 941 76 216
- Havne- og eiendomsdrift, tilsyn, kontroll, innkjøp

Økonomiansvarlig Cathrine Bentsen tlf. 941 64 765
- Økonomi og regnskap, fakturering og budsjett

Plan- og eiendomsansvarlig Ellen Strøm Hassum tlf. 416 25 190
- Eiendom og utleie, prosjektleder

Saksbehandler Marianne Bjerkeskaug tlf. 924 22 488
- Sentralbord og arkiv, småbåt- og gjestehavnsdrift

Teknisk prosjektansvarlig Johnny Christensen tlf. 99 29 58 03

- Prosjektleder, småbåthavn og bygg

Driftsavdeling

  • Svein Røsand tlf. 91 34 83 82
  • Lars Vegard Karlsen tlf. 46 93 69 95
  • Geir Eriksen tlf. 93 45 82 56
  • Bjørn Bochelie tlf. 99 55 55 11
  • Frank Skarsvåg Westby tlf. 93 60 61 42
  • Vakttelefon tlf. 33 08 64 18

Gjestehavnsverter

  • Horten tlf. 485 03 514
  • Åsgårdstrand tlf. 485 03 973