Bilde topp

Godshavn

Vi møter kundenes behov – den 31/8 losset vi 2 båter samtidig, Bastø 4 venter på å komme i gang for dagen og en lekter er på vei ut.

Trafikkhavnen har en enkel innseiling med gode dybdeforhold direkte inn fra hovedleden i Oslofjorden.

Med sentral beliggenheten i forhold til hele Østlandsområdet vil Drammen, Oslo og Vestfoldbyene ligge innenfor 1 times transport med bil fra Horten havn. I dag benyttes godshavnen av både nasjonale og regionale aktører, spesielt innen stålbransjen. Vi tar også inn annet stykkgods, prosjektlaster og tørrbulk.

Horten havn ligger ca 2 timers seilas fra Færder Fyr, ved innløpet av Oslofjorden, med god kapasitet og rask og effektiv betjening ved anløp. Våre speditører er serviceinnstilte og vårt lange samarbeid kommer kundene merkbart til gode. Vi skal være et foretrukket logistikknutepunkt for konkurransedyktig håndtering av sjø- og landtransport.

Ønsker du kontakt med vår transport/spedisjonspartner Viking på dypvannskaia – se deres webside: www.vikingsped.no.

Dypvannskai: Nordside – 175 m, 7,5 m dypgående med skinnegående portalkran

Sydside – 135 m, 7,0 m dypgående

Østside – 95 m, 6 m dypgående

For priser se forskrift.

Prisregulativ trafikkhavn 2023

Forskrift farledsavgift 2023

Avfallsskjema

Avfallsplan

Melding om utilstrekkelig mottaksordning

Ved klage skal skjemaet returneres på e-post til: postmottak@hortenhavn.no.