Tekniske fakta om Horten havn

Nedenfor følger tekniske fakta om Horten Havn. 

Kai #1

Lokasjon:
Nordside
Lengde:
175m
Dybde:
7,5 m
Annet:
20 tonn skinnegående portalkran

Kai #2

Lokasjon:
Sørside
Lengde:
135m
Dybde:
7 m
Annet:
Ro-Ro rampe 13m bred

 

Kai #3

Lokasjon:
Østside (endekai)
Lengde:
95m
Dybde:
6 m
Annet:
-

Rustadbrygge

Lokasjon:
Gjestehavn sørside
Lengde:
100m
Dybde:
5 m
Annet:
Begrensede adkomstmuligheter for større fartøy

 

Annet:
Begrensede adkomstmuligheter for større fartøy

Kraner

1 Skinnegående portalkran kai nr.1.
Løfteevne: 20t

1 mobil havnekran.
Løfteevne: 25t