Bilde topp

Bastø Fosen

I Horten har man beholdt kommunalt eierskap til havnefasilitetene for Norges største riksveisamband på sjøen. Fergesambandet Horten-Moss er en viktig kommunikasjonsåre i samfunnet og krever god tilrettelegging både til lands og til vanns. I de neste 10 årene er det Bastø Fosen som skal drifte sambandet med 6 moderne ferger.

Turen over tar ca 30 min og ombords- og ilandskjøringen er rask og effektiv. Sambandet frakter ca 1,8 mill kjøretøy og nær 3,5 mill passasjerer pr. år. Undersøkelser viser at fergetrafikken befordrer en godsmengde på ca 1.5 mill tonn pr.år. Et så trafikkert knutepunkt krever mye av infrastrukturen – havnevesenet bidrar med store ressurser for å sikre høy grad av regularitet.

Se www.basto-fosen.no for detaljer om rutetider.

Horten havnevesen har i juni 2016 presentert en mulighetsanalyse for hele fergeområdet, HAC eiendommen, den gamle stasjonsbygningen og den gamle jernbanetraseen. Det totale området representerer en spennende ny byutvikling. Mulighetsanalysen har pekt på to mulige hovedgrep. Et grep er å bygge på eksisterende fergestruktur og det andre grepet er å flytte kjørebaner til gammel jernbanetrase.