Søknad om hygienesertifikat for skip

Horten kommune utsteder hygienesertifikat for skip i Horten.

Om inspeksjon og utstedelse

Kommunen er godkjent av Helsedirektoratet som «helsemyndighet for havn» til å utføre inspeksjoner og utstede hygienesertifikat for skip som seiler i internasjonalt farvann, jf. Forskrift om internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) § 21.

Vi utsteder tre typer sertifikat:

  • Dispensasjonssertifikat (gyldig i 6 måneder)
  • Hygienekontrollsertifikat (gyldig i 6 måneder)
  • Forlengelsessertifikat (gyldig 30 dager), kun i unntakstilfeller

Slik bestiller du inspeksjon

Bestilling sendes på e-post: postmottak@hortenhavn.no, og denne skal inneholde følgende informasjon:

  • Skipets navn, flaggstat, IMO nr. og kontaktinformasjon
  • Kontaktinformasjon til agent når agent bestiller tjenesten
  • Hvor skipet kommer fra samt ønsket tid og sted for inspeksjon
  • Kopi av forrige hygienesertifikat
  • PO/referanse og faktura adresse

Skjema kan lastes ned her.

Kontaktnummer til Horten havn i kontortid (08:00-15:30, man-fre): +47 33 08 64 00

Om hygienesertifikat

Formålet med hygienesertifikater er å bidra til å forhindre spredning av hendelser som kan påvirke internasjonal folkehelse. Dette inkluderer blant annet kontroll av rutiner for hygiene i bysse, ved oppbevaring og lagring av matvarer, i drikkevann, i hospital, i svømmebasseng og sanitærrom samt rutiner for avfallshåndtering. Se sjekkliste i WHO’s Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates.

Helsedirektoratet har det overordnede administrative ansvaret for hygienesertifikater for skip i norske havner og fastsetter takster som gjelder for hele landet.

For mer informasjon om det internasjonale helsereglementet, godkjente havner og gjeldende takster, se Helsedirektoratets nettsider om hygienesertifikat for skip.

English version on this page.